Kas yra ERA Service

 

UAB "ERA Service"  dirba prekybos automobilių eksploatacijos medžiagomis ir reikmenimis, automobilių komforto ir apsaugos įranga bei automobilių techninio aptarnavimo ir konsultavimo automobilių techninio aptarnavimo klausimais srityse, ir siekia savo prekes ir paslaugas padaryti prieinamas platesniam klientų ratui, bei tobulinti klientų aptarnavimo kokybę.

     Šiuo tikslu yra vystomas bendradarbiavimo projektas su  partneriais visoje Lietuvoje. "ERA Service" partnerių tinklo tikslas sukurti vieningą klientų garantinio aptarnavimo sistemą, tobulinti klientų aptarnavimo kokybę, sukurti vieningą (centralizuotą) duomenų bazę, suvienodinti išduodamų klientams dokumentų formas, organizuoti "ERA Service"  tinklo partnerių darbuotojų apmokymus, kvalifikacijos kėlimą, seminarus

     ERA service tinklo partneriai savanoriškumo, ekonominių interesų bendrumo bei Šalių savivaldos principu kooperuodami savo lėšas, darbą ir žinias įsipareigoja bendrai įgyvendinti šį projektą tam, kad pasiektų aukščiau minėto projekto įgyvendinimo siekiamų tikslų.

     UAB "ERA service" yra vienas iš minėto tinklo atstovų Kaune. Atstovauja "ERA Service" tinklą šiame mieste, vykdo automobilių apsaugos ir komforto įrangos montavimo ir techninio aptarnavimo paslaugas.